Stichting Midas

Stichting Midas is de studievereniging voor de opleiding Accountancy aan de AAFM van Avans Hogeschool in Breda.

Over Stichting Midas

Stichting Midas is een Studievereniging voor de studenten Accountancy aan Hogeschool Avans te Breda. De vereniging promoot groepscohesie door het stimuleren van onderlinge interactie tussen studenten. Een ander belangrijk punt waar Midas voor staat is de beroepsoriëntatie, dit doet zij door een directe link tussen de studenten en het werkveld te leggen.

Ieder lid van Stichting Midas is actief. Dit houdt in dat elk lid een bijdrage levert aan de vereniging. Een bijdrage kan onder andere zijn het helpen met het organiseren van het AAFM Introkamp of bij het de jaarlijkse Buitenlandse Reis. Stichting Midas is de ideale vereniging om jouw persoonlijke netwerk uit te breiden door deze formele en informele activiteiten. Voorafgaand en tijdens deze activiteiten wordt er heel veel samengewerkt, de leden maken dan ook al snel organisatorisch en communicatief grote stappen. Al met al is lid zijn van Stichting Midas een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van elke Accountancy student.